Заповед № РД-09-3171/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране обучението от разстояние в електронна среда, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3171/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката…

Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването…

ЗАПОВЕД №РД 09-3158/11.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА С РАЗПИСАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-3158/11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката с разписана процедура за предложения и решения за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда…

Указания на МОН за изготвяне на предложенията за преминаване към ОЕСР

Във връзка с писмо на МОН вх. №31232/06.11.2020 г. относно изготвянето на предложения (доклади) за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, моля същите да съдържат следната информация за епидемичната обстановка в училището…