Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването

Рег. № РУО1-27725/ 31.08.2021 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г. Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАСОВО ТЕСТВАНЕ В УЧИЛИЩЕ САМО ПРИ ПОНЕ 90% СЪГЛАСНИ РОДИТЕЛИ

Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно, само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни. След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти. Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на здравеопазването (МЗ) работят за осигуряване на тестовете. Цялата публикация може да прочетете на сайта…

Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.

Заповеди № РД-01-646/29.07.2021 г. и № РД-01-647/29.07.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповеди № РД-01-373/27.05.2021 г. и № РД-01-375/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г…

Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.,  изменена със Заповед № РД-01-285/05.05.2021 г…

Заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на обучението на учениците от 5 до 12 клас

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на обучението на учениците от 5 до 12 клас при въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г…