Детски градини, определени за посещения от деца, на които поне един от родителите работи в Ковид-отделение на болница или Ковид-кабинет в общински Диагностично-консултативен център/ДКЦ/

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА20-ДИ04-3527-4/ 03.12.2020 г., вх. № РУО1-34379/03.12.2020 г., Ви уведомявам, че със заповед № СОА20-РД09-4109/28.11.2020 г. на кмета на Столична община са определени ДГ № 117 „Надежда“ и ДГ № 124 „Бърборино“…

Заповед № РД-09-3462/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3462/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г…

Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда…
 

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването…

Заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем)

Във връзка с писмо № 9105-393/18.11.2020 г., вх. №РУО1-32944/18.11.2020 г., на госпожа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, относно заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г., Ви информирам следното…