Промяна в датите на провеждането на XII Национален ученически празник „За хляба наш“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11811/15.04.2021 г., Ви уведомявам,  че има промяна в датите на провеждане на XII Национален ученически празник „За хляба наш“, от 23 и 24 април 2021 г. на 11 и 12 юни 2021 г…

Открита педагогическа практика в 55 СУ

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, на 20.04.2021 г. от 12.30 часа в 55 Средно училище „Петко Каравелов“, район „Студентски“, ще се проведе чрез Google classroom открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество на тема „Техника в дома“…

Конвенция Минамата относно живака и Регламент (ЕС) 2017/852

следва да подадете информация за наличие в поверената Ви институция на живак за лабораторна дейност, контролно измервателни прибори или други продукти с добавен живак за учебна дейност, както и наличие на бойлери за затопляне на вода с добавен живак…

Уебинар на тема „Добри практики на детски градини по програма Еразъм+“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1572 / 14.04.2021 г. Ви уведомявам, че на 18 май 2021 година, от 13:00 часа ще се проведе онлайн уебинар на тема  „Добри практики на детски градини по програма Еразъм+“ организиран от ДГ 184 „Мечо Пух“…

Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна 2021 г.

Във връзка с писма на РУО – Варна, с вх. № РУО1-10861/09.04.2021 г. и вх. № РУО1-11778/14.04.2021 г., Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна обявява XXVI Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна 2021 г., включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2020/2021 г…

Резултати от Областния кръг на XIII Национална олимпиада по Гражданско образование

Уведомявам Ви, че резултатите от Областния кръг на олимпиадата по Гражданско образование за трите възрастови групи, са обявени на сайта на 32 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски…