Отчитане на Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ за учебна 2019/2020 г.

Във връзка с писмо на МОН № 9105-345/19.10.2020 г., вх. № РУО1-29035/19.10.2020 г., относно отчитане на Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че неизразходваните от училищата средства по програмата трябва да бъдат върнати на финансиращия орган…

Предоставяне на информация по БДП

Във връзка с писмо на МОН № 9105-343/15.10.2020 г., с вх. № РУО1-28847/15.10.2020 г., относно осъществяването на годишни анализи и оценки за влиянието на дейностите за промяна на обстановката и изпълнението на Стратегията на Министерството на образованието и науката за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване безопасността на движението по пътищата за периода 2011 – 2020 г., е необходимо да предоставите информация в срок до 12:00 часа на 29.10.2020 г…

Апробиране на Методология за измерване на уменията по медийна грамотност на гимназисти

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-337/14.10.2020г., вх.№ РУО1-28700/15.10.2020г., Ви уведомявам, че Коалиция за медийна грамотност съвместно с Министерство на образованието и науката  предлагат за апробиране Методология за измерване на умения по медийна грамотност на гимназисти, разработена по модел на Програмата за международното оценяване на учениците (PISA) и съобразена с Рамката за дигитална компетентност на Европейската комисия…

Отлагане на националното състезание за ключови компетентности по природни науки

Във връзка с писмо с Вх. №27836/ 07.2020 г. на МОН Ви уведомявам, че националното състезание „Ключови компетентности по природни науки“, което по график трябва да бъде проведено от 13.11 – 15.11.2020 г., по предложение Националната комисия за организиране и провеждане на състезанието се отлага за следваща календарна година.

Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“

Във връзка с писмо на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с изх. № 161/16.10.2020 г.,  вх. № РУО 1-29028/19.10.2020 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние“, организиран съвместно със Синдиката на българските учители и Руския културно-информационен център….