Покана за обучителен уебинар на ЕСРИ България

Във връзка с писмо на ЕСРИ България с вх. № РУО1- 29678/16.09.2021г. относно обучителен уебинар, Ви уведомявам, че ЕСРИ България кани учители и директори на практическо онлайн обучение – уебинар „Надграждане и повишаване на уменията за работа с предоставяния софтуер по програма „ГИС в училище”…

Покана за участие в годишните награди Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и „Посланик на доброто“ за 2021 г.

Във връзка с писмо на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ с вх. № РУО1-29606/ 15.09.2021 г. Ви уведомявам, че ДАЗД организира две инициативи: отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и наградата „Посланик на доброто“…

Конкурс за детска рисунка „Моята любима игра“

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-263/13.09.2021 г., вх. № РУО 1-28986/13.09.2021 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на седмото поред издание на конкурса за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика“ ООД, гр. София…

Регистриране на групи по Дейност 6 по проект „Образование за утрешния ден“

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности…

Проект „Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“ (DEEP)

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 29717/16.09.2021г., Ви уведомявам, че Фондация „Право и Интернет“, Ви кани на събитие за разпространение на постигнатите резултати по проекта „Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“ (DEEP)…

XV конкурс за образователни продукти

Във връзка с писмо на ДИУУ с вх. № РУО1-29060/13.09.2021г. относно XV КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, Ви уведомявам, че участие в конкурса могат да вземат действащи учители по различни учебни дисциплини, директори и други педагогически специалисти, както и ученици…