Национален конкурс за детска рисунка „Български светци, царе, герои“

Изх. № РУО1-28721/12.09.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. №РУО1-27442/04.09.2023 г. Ви уведомявам, че фондация „Детето и фолклора“ обявява Национален конкурс за детска рисунка „Български светци, царе, герои“. Конкурсът е част от проект „София – град на млади таланти, пазители на памет, история и мъдрост“, изпълняван по Програма „София – град на младите и активните“ 2023 на Столична община и е насочен към ученици на възраст от 7 до 19 години

Краен срок за получаване на рисунките – 20 октомври 2023 г.

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Регламент на Национален конкурс за детска рисунка „Български светци, царе, герои“.
  3. Текстове за илюстрация.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД