Обучение за начални учители по компютърно моделиране

Изх. № РУО1 –28097/01.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28073/30.09.2019 г. Ви уведомявам, че РААБЕ България  организира обучение по „Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация“ за III-ти клас на 19 октомври 2019 г. и за IV-ти клас на 20 октомври 2019 г. И двете обучения ще се проведат в Института по математика и информатика към БАН, гр. София.

За повече информация, регистрация и подробности последвайте линковете, както следва:

·         За обучението на 19 октомври 2019 г.:

https://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-s-fokus-vrhu-8

·         За обучението на 20 октомври 2019 г.:

https://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-s-fokus-vrhu-15

Краен срок за записване в обученията: 11 октомври 2019 г.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация и програма за всяко обучение, организирано от РААБЕ България.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         Програми на обучението.

          Програми на обучението

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД