ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕТИ ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“ 2020 И ПЪРВИ КОНКУРС „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ В ДЕЙСТВИЕ“ ЗА УЧИЛИЩА С ПРИНОС В ПРИЛАГАНЕТО НА ФИЛОСОФИЯТА, ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИТЕ НА ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО1-4678/20.02.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-61/17.02.2020 г., с вх. № РУО1-4165/17.02.2020 г., прилагам покана за участие и формуляри за кандидатстване в петия конкурс „Глобално училище“ и първия конкурс „Глобално училище в действие“, обявен от  Българската платформа за международно развитие (БПМР). Глобалното образование е инструмент за развиване на критичното мислене и постигане на разбиране за взаимовръзките в света, допринася за личностното развитие на учениците и същевременно отговаря на потребностите на обществото, подготвяйки отговорни граждани – създатели на положителна социална промяна.

Конкурсът е отворен за всички училища в България. Неговата цел е да отличи учебни заведения, които имат съществуващи добри практики в областта на глобалното образование и които планират конкретни бъдещи инициативи в подкрепа на изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР).

За да участвате в конкурса следва да попълните приложения формуляр, описвайки и своя досегашен опит и да го изпратите на [email protected], в срок до 13 март 2020 г., като посочите в наименованието на мейла за кой от двата приза кандидатствате. Организаторите си запазват възможността да се свържат с Вас за допълнителни въпроси по отношение на кандидатурата.

Призът „Глобално училище“ 2020 и призът „Глобално училище в действие“ 2020 ще се връчат на отличените училища на официално събитие в рамките на VIII национална конференция за глобално образование, която ще се проведе на 4-5 април 2020 г. в София. По време на конференцията на три от училищата, участващи в конкурса, ще бъдат раздадени и специални награди от  „Международната награда на херцога на Единбург – България“.

 

Приложение:

  1. Покана за участие
  2. Формуляр за участие конкурс „Глобално училище“
  3. Формуляр за участие конкурс „Глобално училище в действие“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД