Покана за участие в образователно събитие

Изх. № РУО1 – 25530/03.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУO1-25278/29.07.2021 г., Ви уведомявам, че сдружение „Знам и Мога“ Ви кани да участвате в среща „Палитра с добри образователни практики“ на 9. и 10. септември 2021 г. По време на събитието ще бъдат представени добри образователни практики и възможности за професионално развитие, разработени по проекти финансирани по Европейски програми в сферата на образованието, обучението и спорта. Събитието ще се проведе в Хотел Рамада София Сити Център, София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 131, Зала Европа.

В приложените файлове са поканата, програмата на срещата и регистрационната форма. За събитието НЯМА такса участие, но има предварителна регистрация. Предвид ограничените места и мерките за провеждане на събития на закрито, нерегистрирани участници няма да бъдат допускани.

Краен срок за регистрация на участници – 25 август 2021 г.

 

Приложения:

  1. Покана от сдружение „Знам и мога“
  2. Програма на събитието
  3. Регистрационна форма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД