Обучение на тема „Как да използваме музея като място за учене?“

Изх. № РУО1-36916/09.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-36836/08.11.2021 г., Ви уведомявам, че Националният етнографски музей към БАН кани учителите от град София на обучение на тема „Как да използваме музея като място за учене?“.

За допълнителна информация – Иглика Мишкова, тел. 0888 468 754.

 

Приложение:

  1. Информация за обучението.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД