Заповед № РД09-2924/26.10.2020 г. относно дистанционно обучение във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми

Изх. № РУО1- 29740/26.10.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Обръщам внимание на следното:

  1. Предложението за преминаване към ОЕСР се изпраща с копие до РУО – София-град.
  2. Решение за предложение се взема само ако са изпълнени изброените в заповедта условия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД