VIII Открит международен конкурс за детски рисунки „Децата на планетата дружат“

Изх. №РУО1-40737/09.12.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-420/06.12.2021 г., вх. №РУО 1-40342/07.12.2021 г., Ви уведомявам, че в гр. Минск – Република Беларус, предстои провеждането на VIII Открит международен конкурс за детски рисунки „Децата на планетата дружат“. Темата на конкурса е „Активирай бъдещето. Ние сме деца на космоса“.

Конкурсът е насочен към деца и ученици на възраст от 4 до 16 години и ще се проведе в периода от 1 ноември 2021 г. до 30 август 2022 г. в четири етапа:

  • първи етап – приемане на рисунки до 1 март 2022 г., като участниците следва предварително да се регистрират в електронна форма на сайта на Националния център за художествено творчество за деца и младежи – www.nchtdm.by ,в раздел „Дружат дети на планете“, а изпращането на рисунките се препоръчва да е по пощата, с указания да не се навиват на руло и да не се прегъват;
  • втори етап – от 15 до 30 март 2022 г., оценяване на получените рисунки и определяне на отличилите се творби в четири номинации (живопис, графика, смесена техника, колаж) и шест възрастови категории (от 4 до 5 години, от 6 до 7 години, от 8 до 9 години, от 10 до 11 години, от 12 до 13 години, от 14 до 16 години);
  • трети етап – изложба с най-добрите рисунки на конкурса, получени от април до август 2022 г.;
  • четвърти етап – пътуваща изложба в различни градове на Република Беларус.

Рисунките се изпращат в оригинал, неоформени и в размер А3 или А2 на адрес: Республика Беларус, 220030, г. Минск, ул. Кирова 16, „Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Всеки автор може да участва с не повече от 2 рисунки, а всяка институция може да изпрати за участие до 15 рисунки. На гърба на всяка рисунка с четливи печатни букви на английски език или на руски език се попълват данните на автора по образец – приложение към регламента на конкурса.

Допуска се участие и чрез електронно попълнен формуляр и електронно изпращане на снимка на рисунката на адрес: [email protected] с коментар: „Дружат дети на планете“.

Получените за участие рисунки не се връщат. Организационният комитет си запазва правото да използва рисунките за дейности с некомерсиален характер. Подаването на заявление за участие се приема за съгласие с условията в регламента на конкурса.

Победителите, отличените и авторите на най-добрите 500 рисунки ще бъдат наградени с дипломи. Организаторите предвиждат всички награди да бъдат предоставени на посолствата на държавите участнички за последващо разпространение.

Информация за конкурса, както и за резултатите му ще бъде представена на интернет адрес: www.nchtdm.by. Телефон за връзка с организаторите: +375 17 364 21 97.

Съгласно Регламента на конкурса организаторите ще съобразят всички дейности, съпровождащи неговата организация и провеждане, с противоепидемичните мерки срещу  COVID-19.

 

Приложения:

  1. Регламент на VIII Открит международен конкурс за детски рисунки „Децата на планетата дружат“ (на английски език).
  2. Регламент на VIII Открит международен конкурс за детски рисунки „Децата на планетата дружат“ (на руски език).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2644/30.11.2021 г.

на началника на РУО – София-град/