Резултати от Областния кръг на XIII Национална олимпиада по Гражданско образование

Уведомявам Ви, че резултатите от Областния кръг на олимпиадата по Гражданско образование за трите възрастови групи, са обявени на сайта на 32 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски…

Състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VII до XII клас „Аз мога — тук и сега“

Във връзка с писмо на началника на РУО-Смолян с вх. № РУО 1-11781/14.04.2021 г., Ви уведомявам, че в град Девин ще се проведе Десетото издание на състезанието „Аз мога — тук и сега“ по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VII до XII клас съвместно с Американски университет в България, ТУ-София, ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив и РУО- Смолян…

IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“

Във връзка с писмо на МОН № 9105-28/12.04.2021 г., с вх. № РУО1-11171/12.04.2021 г., Ви уведомявам, че Сдружение „За българска музика и изкуство“ обявява IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“…

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Провеждане на Националното състезание „Природата наш дом“

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО 1-11773/14.04.2021 г., Ви уведомявам, че Националното състезание „Природата наш дом“ за учениците от V доVII клас ще се проведе в  неприсъствена форма…