Обучение за учители по предприемачество

Изх. № РУО1-29762/18.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-29574/15.09.2023 г. Ви уведомявам, че Стопанският факултет на Софийския университет организира обучения за учители по предприемачество на тема „Методика на обучението по предприемачество. Иновации и икономически дисциплини“.

 

Приложения:

  1. Покана.
  2. Заявка.
  3. Договор.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД