„Портфолиото като инструмент за атестиране“

Презентация на тема „Портфолиото на педагогическите специалисти като инструмент за атестиране“. 2019 г.

Презентация с примерно портфолио от 18. СУ „Уилям Гладстон““

Презентация с примерно портфолио от 44. СУ „Неофит Бозвели“

Презентация с примерно портфолио от В 112 ОУ „Стоян Заимов“

Презентация с примерно портфолио от 140 СУ „Иван Богоров“